Tidrapport / Körsedel

Trycks på självkopierande papper, välj mellan 1, 2 eller 3 st kopior.

Kan även göras som block, block med helomslag och även pagineras om så önskas.